Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
51
Nộp hồ sơ xin thu hồi và thuê đất
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  50 mn
10 ngày  -  14 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Trịnh Thị Yên

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 983 011 912
Thư điện tử: trinhyen.vp@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận, chuyển hồ sơ 01 - Phiếu nhận, chuyển hồ sơ

Các yêu cầu

1. Đơn xin thuê đất
Đơn xin thuê đất (2 Bản gốc )
Mẫu đơn được lập theo mẫu số 04-ĐĐ quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp xã
Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp xã (2 Bản gốc )
Đây là bản chính tờ trình, có dấu đỏ của UBND cấp xã.
3. Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp huyện
Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp huyện (2 Bản gốc )
Đây là bản chính tờ trình, có dấu đỏ của UBND cấp huyện.
4. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực (2 Các bản sao chứng thực)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư (2 Các bản sao chứng thực)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực văn bản phê duyệt địa điểm đầu tư (2 Các bản sao chứng thực)
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được xác nhận (Bản gốc + Bản sao chứng thực)
6. Bản sao y chứng thực quyết định thu hồi và giao đất cho thuê của UBND cấp huyện
Bản sao y chứng thực quyết định thu hồi và giao đất cho thuê của UBND cấp huyện (2 Các bản sao chứng thực)
Quyết định thu hồi đất này áp dụng trong trường hợp đối tượng bị thu hồi đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và đất quỹ II của UBND cấp xã.
7. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ địa chính đã được UBND cấp huyện ký và đóng dấu xác nhận (7 Bản gốc )
Đối với dự án sử dụng diện tích đất trên 01 ha, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực thông báo của Thường trực Tỉnh uỷ (2 Các bản sao chứng thực)
Đối với trường hợp dự án chỉ nằm trên địa giới hành chính thuộc 01 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh
1. Bản sao y chứng thực thông báo thu hồi đất (của UBND cấp huyện)
Bản sao y chứng thực thông báo thu hồi đất (của UBND cấp huyện) (2 Các bản sao chứng thực)
2. Bản sao y chứng thực báo cáo thẩm định phương án bồi thường
Bản sao y chứng thực báo cáo thẩm định phương án bồi thường (2 Các bản sao chứng thực)
Đối với trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính thuộc từ 02 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trở lên
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực báo cáo hoàn thành chi trả tiền bồi trường (2 Các bản sao chứng thực)
2. Bản sao y chứng thực kế hoạch cho thuê và thu hồi đất đã được phê duyệt (Ban GPMB và PT Quỹ đất)
Bản sao y chứng thực kế hoạch cho thuê và thu hồi đất đã được phê duyệt (Ban GPMB và PT Quỹ đất) (2 Các bản sao chứng thực)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 14 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Các điều 31, 32, 37, 40, 122.1
2. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004_Tiếng Anh
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004_Tiếng Anh
Các điều 30.1, 31, 36, 125.2, 126
3. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 29.2, 31.1
4. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT  ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Các điều 26.2, 28.1
5. Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007_Tiếng Việt
Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007_Tiếng Việt
Điều MụcII.3.(3.2)
6. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 12

Ai xác nhận thông tin này?

Vinh DO THI THAI, 12/06/2015

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License