Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
78
Nộp hồ sơ xin cấp GPXD
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  65 mn
9 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thanh Hà

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 903 249 996
Thư điện tử: haqhkt@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (xin cấp GPXD) 01 - Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (xin cấp GPXD)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (Phụ lục 6) (Bản gốc )
Đơn đề nghị này theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (Mẫu số 01) đính kèm Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng
2. 01 - Libre deuda de patente
Văn bản phê duyệt biện pháp thi công (tầng hầm) (Bản gốc )
Văn bản này chỉ yêu cầu nộp trong trường hợp chủ đầu tư xin cấp giấy phép xây dựng công trình có tầng hầm mà công trình đó nằm kẹp giữa các công trình đã xây dựng xung quanh không có tầng hầm. Văn bản này để đảm bảo an toàn cho công trình và công trình liền kề.
3. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
4. Bản chính Giấy chứng nhận về thẩm duyệt PCCC
Bản chính Giấy chứng nhận về thẩm duyệt PCCC
Yêu cầu này áp dụng cho các công trình quy định tại Phụ lục 3a Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ.
5. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ thiết kế PCCC đã được phê duyệt (Bản gốc )
Yêu cầu này áp dụng cho các công trình quy định tại Phụ lục 3a Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ.
6. Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD
Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD (Bản gốc )
7. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD đã thẩm tra (2 Bản gốc )
8. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực chứng chỉ quy hoạch
9. Bản sao chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
Bản sao chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
Giấy tờ pháp lý về địa điểm xây dựng:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực quyền sử dụng đất
hoặc Bản sao y chứng thực quyết định thu hồi và giao đất cho thuê
Bản sao y chứng thực quyết định thu hồi và giao đất cho thuê
hoặc Bản sao y chứng thực biên bản bàn giao đất thực địa
Bản sao y chứng thực biên bản bàn giao đất thực địa
hoặc Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã được ký
Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã được ký
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực bản đồ địa chính đã được ký đầy đủ
Giấy tờ pháp lý của đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư (của đơn vị tư vấn)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư (của đơn vị tư vấn) (Bản sao chứng thực)
Công ty thiết kế xây dựng cung cấp.
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy phép hành nghề của Chủ nhiệm thiết kế (Bản sao chứng thực)
Công ty thiết kế xây dựng cung cấp.
3. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ công ty (Bản gốc )
Yêu cầu này không bắt buộc và hồ sơ do công ty thiết kế xây dựng cung cấp. Nếu nộp, hồ sơ công ty phải nêu rõ năng lực và kinh nghiệm tư vấn và thiết kế xây dựng của đơn vị tư vấn.
Đối với các công trình thuộc khu I thị trấn Tam Đảo; Trung tâm Văn hoá Lễ hội Tây Thiên và Khu nghỉ dưỡng Đại Lải, vui lòng bổ sung:
1. Văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc
Văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc (Bản sao chứng thực)
Thỏa thuận này chỉ áp dụng đối với các công trình thuộc khu I thị trấn Tam Đảo; công trình thuộc Trung tâm Văn hoá Lễ hội Tây Thiên và Khu nghỉ dưỡng Đại Lải trong phạm vi xây dựng QHCTXD tỷ lệ 1/2000 – theo quy định tại khoản 4, điều 9 của Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013. Nếu dự án thuộc trường hợp này, vui lòng liên hệ Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (tại số 2, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc điện thoại +84 211 2862 584 hoặc email: soxd@vinhphuc.gov.vn) để thực hiện thủ tục xin cấp văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc trước khi nộp hồ sơ xin cấp GPXD tại IPA Vĩnh Phúc.

Thời gian thực hiện

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP, Chính Phủ quy định thống nhất toàn quốc thời hạn cấp giấy phép xây dựng là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, với chính sách khuyến khích đầu tư và cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, Vĩnh Phúc đã giảm thời hạn cấp giấy phép xây dựng xuống còn chỉ 10 ngày (bằng ½ thời gian so với quy định chung toàn quốc). Thời gian này được hiểu là thời gian xét duyệt hồ sơ và ban hành kết quả của cơ quan Nhà nước. Trên thực tế, thời gian chờ trả kết quả có thể kéo dài hơn 10 làm việc ngày trong trường hợp Sở Xây dựng có yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Vui lòng thường xuyên liên hệ IPA Vĩnh Phúc để nắm được tiến độ và kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ.
Thời gian xếp hàng: Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 45mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 9 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Các điều 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
2. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Các điều 3, 8, 9
3. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Điều 15.7
4. Thông tư 10/2012/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ban hành ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ ban hành về cấp phép xây dựng
Thông tư 10/2012/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ban hành ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ ban hành về cấp phép xây dựng
Các điều 5, 10, 11
5. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 17
6. Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/7/2013 về quản lý chất lượng công trình
Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/7/2013 về quản lý chất lượng công trình
Điều 8.2

Thông tin bổ sung

IPA Vĩnh Phúc có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, IPA sẽ hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ sẽ được IPA Vĩnh Phúc chuyển đến Sở Xây dựng để xem xét nội dung hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết).

Sở Xây dựng có thể thông báo một văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nếu cần thiết. Nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo lần 1 thì Sở Xây dựng có thể tiếp tục thông báo bằng văn bản lần 2 để hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Lưu ý: Nếu sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License