Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Thông báo đến UBND xã về việc lập bản đồ
(last modified: 1/20/2017)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp xã

TP. Vĩnh Yên

List of People's Committees List of People's Committees

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo khảo sát và đo đạc lập bản đồ (bằng lời nói/văn bản)
Tùy vào yêu cầu của mỗi địa phương khác nhau mà nhà đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản. Thông báo có thể bao gồm nội dung về: mục đích, lịch trình đo đạc, thông tin pháp lý của công ty và đơn vị tư vấn, v.v.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực văn bản phê duyệt địa điểm đầu tư

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 20mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Các điều 6.2.c, 17.4
2. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Điều 29.3

Thông tin bổ sung

Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 29 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thông báo kế hoạch khảo sát và lập bản đồ cho chủ đất hiện tại trong khu vực dự án và đề nghị chủ đất tạo điều kiện để chủ đầu tư tiến hành khảo sát và đo đạc xác định diện tích đất đầu tư. Nhà đầu tư cần chủ động thông báo và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã về việc khảo sát và đo đạc tại địa điểm đầu tư.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License