Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
16
Xin xác nhận bản đồ quy hoạch địa điểm của UBND cấp xã
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Ủy ban nhân dân cấp xã


List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được UBND cấp xã ký và đóng dấu xác nhận x7 01 - Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được UBND cấp xã ký và đóng dấu xác nhận

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư (7 Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Để đảm bảo quy hoạch của dự án không bị chồng lấn với các công trình, dự án của địa phương mà UBND cấp xã cần xác minh thêm thì thời gian chờ lấy kết quả có thể kéo dài đến 03 ngày làm việc.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 1h30mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009_Tiếng Anh
Luật Quản lý Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009_Tiếng Anh
Các điều 19, 20, 21
2. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/08/2006_Tiếng Việt
Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/08/2006_Tiếng Việt
Điều 9.2
3. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 10.2

Thông tin bổ sung

Bước này thực hiện ở UBND cấp xã nơi điểm địa dự án. Chúng tôi giới thiệu ở đây thủ tục của xã Định Trung để tham khảo.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License