Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
43
Nộp hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng bồi thường (UBND cấp huyện)
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện


List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Quyết định thành lập hội đồng bồi thường Quyết định thành lập hội đồng bồi thường

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực văn bản phê duyệt địa điểm đầu tư
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được xác nhận (Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp xã (Bản sao)
6. Văn bản chỉ định đại diện tham gia Hội đồng Bồi thường
Văn bản chỉ định đại diện tham gia Hội đồng Bồi thường (Bản gốc )
Hội đồng Bồi thường sẽ thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi

Các chi phí

Thời gian thực hiện

Trong thời gian 05-07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, UBND cấp huyện ban hành Quyết định thành lập hội đồng bồi thường. Công ty/nhà đầu tư có thể đến trụ sở UBND cấp huyện nhận quyết định này vào bất kỳ thời gian nào thuận tiện.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 20mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 25, 29.3.b, 29.5, 30
2. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Các điều 29, 32.2, 32.3

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư tùy chọn một số đại diện tham gia Hội đồng bồi thường để thực hiện các công việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất để di dời sang khu vực khác. Thực tế, trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư thường chỉ định ít nhất 03 đại diện tham gia Hội đồng bồi thường (luôn gồm 01 kế toán công ty).

Bước này áp dụng cho trường hợp dự án chỉ nằm trên địa giới hành chính của 01 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh. Đối với trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính của từ 02 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trở lên, hãy tham khảo các bước tiếp theo.

Bước này thực hiện tại UBND cấp huyện nơi đặt dự án. Thủ tục trình bày tại đây đã được tham khảo thực tiễn áp dụng của UBND TP.Vĩnh Yên.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License