Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
55
Họp bàn giao đất thực địa
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Trịnh Thị Yên

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 983 011 912
Thư điện tử: trinhyen.vp@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên bản bàn giao đất Biên bản bàn giao đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin về thời gian và địa điểm họp
2. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin mà nhà đầu tư cần chuẩn bị cho nội dung cuộc họp
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ địa chính đã phê duyệt (Bản sao)
hoặc Biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng_Tiếng Việt
Biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng_Tiếng Việt (Bản sao)
hoặc Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất
Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất (Bản sao)

Thời gian thực hiện

Thời gian họp thường mất từ 30 phút đến 01 giờ. Nếu có bất kỳ vấn đề phức tạp hoặc trở ngại phát sinh trong thời gian họp, cuộc họp có thể kéo dài hơn.
Thời gian thực địa lô đất mất khoảng 30 phút đến 01 giờ tùy vào diện tích và địa hình của lô đất.
Thời gian tổng hợp thông tin và ký kết biên bản bàn giao đất khoảng 15-30 phút.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 1h30mn - Max. 2h30mn

Thông tin bổ sung

Trước cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ động thông báo với nhà đầu tư về địa điểm, thời gian họp và các nội dung cần chuẩn bị cho cuộc họp.

Tại bước này, công ty (cùng người đại diện theo pháp luật và/hoặc thành viên có trách nhiệm liên quan) sẽ tham gia họp bàn giao đất với đại diện các cơ quan liên quan, gồm: Sở TNMT, Sở Xây dựng, Phòng Tài nguyên và Mội trường của huyện và các cơ quan có liên quan cấp xã và huyện nơi có đất.

Tại cuộc họp, các thành viên sẽ thảo luận và thống nhất các nội dung về tình trạng pháp lý và hiện trạng mặt bằng của lô đất được giao.

Tiếp đó, đại diện của nhà đầu tư và các bên sẽ đi thăm lô đất tại thực địa để kiểm tra và đối chiếu chỉ giới đường đỏ và các số liệu hạ tầng kỹ thuật theo các tài liệu, bản đồ liên quan và thực tế.

Cuối cùng, các bên sẽ trở lại địa điểm họp và ký kết biên bản bàn giao đất.

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License