Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Ký hợp đồng dịch vụ thu hồi đất với Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Hai Bà Trưng, P. Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 3720 333, +84 211 3720 333
Thư điện tử: bangpmbptqd@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Kế hoach - Tài chính

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Thanh Hường

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 915 106 098
Thư điện tử: nguyenhuong73vp@yahoo.com.vn

Kết quả dự kiến

Hợp đồng dịch vụ bồi thường và GPMB x3 Hợp đồng dịch vụ bồi thường và GPMB
Phiếu thu (dịch vụ bồi thường và GPMB) 01 - Phiếu thu (dịch vụ bồi thường và GPMB)
Công văn yêu cầu chỉ định thành viên Hội đồng bồi thường 01 - Công văn yêu cầu chỉ định thành viên Hội đồng bồi thường
Dự toán chi phí thu hồi đất và tái định cư Dự toán chi phí thu hồi đất  và tái định cư

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư
2. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực văn bản phê duyệt địa điểm đầu tư
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được xác nhận (Bản gốc )

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản
Nhà đầu tư phải thanh toán một khoảng tạm ứng bằng 10% phí dịch vụ nêu tại hợp đồng. Tùy vào dự án, phí dịch vụ sẽ bằng 1.5% hoặc 2% tổng mức bồi thường cho một dự án.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 45mn - Max. 1h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Điều 122.3.b
2. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 25, 30
3. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT  ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Điều 23
4. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Các điều 29, 35.1
5. Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 24/8/2011_Tiếng Việt
Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 24/8/2011_Tiếng Việt
Các điều 1, 2, 3

Thông tin bổ sung

Bước này áp dụng trong trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính từ 02 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên.

Ngay sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nên liên lạc với Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất đề nghị cung cấp dịch vụ đền bù và giải phóng mặt bằng.

Trong vòng từ 03 đến 05 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng, nhà đầu tư sẽ nhận được một công văn của Ban GPMB và Phát triển quỹ đất qua bưu điện. Công văn yêu cầu nhà đầu tư chỉ định nhân sự tham gia Hội đồng bồi thường.

Ai xác nhận thông tin này?

Bao VU MANH, 11/06/2015

Khiếu nại: Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Hai Bà Trưng, P. Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 3720 333, +84 211 3720 333
Thư điện tử: bangpmbptqd@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Legal Division

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Tran Van Hong

Head of Legal Division
Điện thoại: 0988753577
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License