Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
18
Nộp hồ sơ xin phê duyệt địa điểm đầu tư
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  65 mn
10 ngày  -  40 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thanh Hà

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 903 249 996
Thư điện tử: haqhkt@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (phê duyệt địa điểm đầu tư) 01 - Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (phê duyệt địa điểm đầu tư)

Các yêu cầu

1. Văn bản xin giới thiệu địa điểm
Văn bản xin giới thiệu địa điểm (Bản gốc )
Văn bản này do nhà đầu tư tự soạn và tự chịu trách nhiệm. Văn bản này phải được người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư ký và đóng dấu hợp lệ.
2. Bản thuyết minh dự án đầu tư
Bản thuyết minh dự án đầu tư (Bản gốc )
do nhà đầu tư tự lập, tự chịu trách nhiệm
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ Việt Nam 2000 (Bản gốc )
Không có mẫu tham khảo
5. 01 - Libre deuda de patente
Đĩa CD ghi bản vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ Việt Nam 2000 (Bản gốc )
Bản vẽ theo định dạng Auto Cad. Không có mẫu tham khảo
6. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được UBND huyện ký và đóng dấu xác nhận (8 Bản gốc )
Yêu cầu này nhằm đảm bảo dự án không bị chồng lấn với các công trình, dự án khác của địa phương.

Thời gian thực hiện

Theo quy định, tổng thời gian giải quyết thủ tục này không quá 10 ngày làm việc đối với địa điểm nơi có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 và 1/2000 (gọi là nơi có quy hoạch); không quá 20 ngày đối với địa điểm nơi chưa có quy hoạch chi tiết (gọi là nơi chưa có quy hoạch).

Tùy theo tính chất quy mô dự án nơi chưa có quy hoạch, nếu phải khảo sát địa hình, thì thời gian khảo sát không tính vào thời gian giải quyết trên, nhưng việc khảo sát địa hình cũng không quá 20 ngày làm việc.
Thời gian xếp hàng: Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 45mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 40 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009_Tiếng Anh
Luật Quản lý Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009_Tiếng Anh
Điều 70
2. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/08/2006_Tiếng Việt
Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/08/2006_Tiếng Việt
Điều 9
3. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 10

Thông tin bổ sung

Chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư tại IPA Vĩnh Phúc. IPA Vĩnh Phúc có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để xem xét giới thiệu địa điểm và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt địa điểm đầu tư.

Lưu ý rằng, hồ sơ được lập bằng ngôn ngữ là tiếng Việt. Nhà đầu tư có thể tự chuẩn bị hồ sơ hoặc yêu cầu trợ giúp từ bất kỳ công ty tư vấn hoặc công ty luật...

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License