Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
42
Nhận tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Ủy ban nhân dân cấp xã

Tỉnh Vĩnh Phúc

List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp xã x7 01 - Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp xã
Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp xã x2 Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp xã

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Thông tin bổ sung

Tại bước này, công ty/nhà đầu tư sẽ nhận 07 bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp xã và một tờ trình của UBND cấp xã trình cơ quan chức năng cấp cao hơn về thu hồi và giao cho thuê đất.

Lưu ý: Chỉ có duy nhất một bản gốc tờ trình về việc thu hồi và giao đất có chữ ký tươi của Chủ tịch UBND được ban hành. Do đó, nhà đầu tư chỉ được nhận 02 bản sao của bản gốc có chữ ký tươi và được đóng con dấu đỏ của cơ quan ban hành. Do đó, bản này có giá trị sử dụng tương đương với bản gốc.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License