Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
47
Nộp tờ trình thu hồi đất (trường hợp dự án nằm trong phạm vi một huyện/thị)
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  0 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện


List of People's Committees List of People's Committees

Các yêu cầu

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư
3. 01 - Libre deuda de patente
Phương án bồi thường và tái định cư (Bản gốc )
4. Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp xã
Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp xã (Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp xã (7 Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Điều 30.4
2. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Điều 32

Thông tin bổ sung

Bước này áp dụng trong trường hợp dự án chỉ nằm trên địa giới hành chính thuộc 01 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh. Đối với trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính từ 2 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên, hãy tham khảo bước tiếp theo.

Tại bước này, công ty/nhà đầu tư sẽ trình nộp tất cả các kết quả của bước lập phương án bồi thường và GPMB cùng một số tài liệu khác lên Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện thẩm định theo quy định pháp luật.

Bước này thực hiện tại UBND cấp huyện nơi đặt dự án. Chúng tôi giới thiệu tại đây thủ tục của TP. Vĩnh Yên để tham khảo.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License