Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Nộp hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng bồi thường (Ban GPMB và Phát triển Quỹ đất)
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Hai Bà Trưng, P. Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 3720 333, +84 211 3720 333
Thư điện tử: bangpmbptqd@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Kế hoach - Tài chính

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Thanh Hường

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 915 106 098
Thư điện tử: nguyenhuong73vp@yahoo.com.vn

Kết quả dự kiến

Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường (LCDA) Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường (LCDA)
Danh sách thành viên hội đồng bồi thường 01 - Danh sách thành viên hội đồng bồi thường

Các yêu cầu

1. Văn bản chỉ định đại diện tham gia Hội đồng Bồi thường
Văn bản chỉ định đại diện tham gia Hội đồng Bồi thường (Bản gốc )
Trong giấy giới thiệu vui lòng ghi cơ quan nhận là Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc. Giấy giới thiệu phải được ký và đóng dấu hợp lệ gửi cho Ban GPMB và PT Quỹ đất qua đường bưu điện.

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 25, 29.b.3, 29.5, 30
2. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Các điều 29, 32.1, 32.3

Thông tin bổ sung

Bước này áp dụng trong trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính thuộc từ 02 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trở lên. Nhà đầu tư tự đề cử đại diện tham gia Hội đồng bồi thường.

Hội đồng bồi thường sẽ thay mặt nhà đầu tư dàn xếp, thoả thuận và lập kế hoạch bồi thường để hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi.

Thực tế, trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư thường chỉ định 01-03 đại diện tham gia Hội đồng bồi thường.

Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản chỉ định nhân sự của nhà đầu tư, Ban GPMB và PT Quỹ đất sẽ phát hành và gửi bản gốc quyết định thành lập hội đồng bồi thường và danh sách các thành viên trong hội đồng bồi thường tới công ty qua đường bưu điện.

Ai xác nhận thông tin này?

Bao VU MANH, 11/06/2015

Khiếu nại: Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Hai Bà Trưng, P. Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 3720 333, +84 211 3720 333
Thư điện tử: bangpmbptqd@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Legal Division

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Tran Van Hong

Head of Legal Division
Điện thoại: 0988753577
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License