Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
68
Ký Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn xây dựng


List of construction consulting companies in Vinh Phuc List of construction consulting companies in Vinh Phuc

Kết quả dự kiến

Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng (đã ký) x6 Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng (đã ký)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Nếu có
2. Bản thuyết minh dự án đầu tư
Bản thuyết minh dự án đầu tư (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin/tài liệu về ý tưởng và yêu cầu thiết kế công trình
do công ty chuẩn bị theo yêu cầu của công ty tư vấn

Các chi phí

Ngay sau khi ký kết biên bản thỏa thuận dịch vụ thiết kế xây dựng, công ty/nhà đầu tư phải thanh toán một khoản tạm ứng phí dịch vụ trước theo thỏa thuận của hai bên.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 1h30mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Các điều 38, 41, 56
2. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Điều 21.6
3. Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về chi phí khảo sát xây dựng
Các điều 7.4, 8.3

Thông tin bổ sung

Trước bước này, nhà đầu tư/doanh nghiệp cần chọn công ty tư vấn thiết kế có năng lực. Nhà đầu tư/doanh nghiệp có thể liên lạc với bất kỳ doanh nghiệp/công ty nào trong danh dách đính kèm theo đây.

Sau đó, công ty/nhà đầu tư và bên tư vấn sẽ tìm hiểu, trao đổi thông tin về việc tiến hành dịch vụ, thời gian, mức phí, điều kiện thanh toán .v.v

Sau khi đã nhất trí thương thảo, hai bên ký Biên bản thương thảo (MoU) về lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD. Bản MoU đính kèm theo đây có thể thay đổi với các công ty/bên dịch vụ khác hoặc loại dịch vụ khác v.v.

Nhà đầu tư/doanh nghiệp nên chọn cách ký MoU trước khi ký hợp đồng. Trong trường hợp các bên không hài lòng về chất lượng dịch vụ, các bên có thể quyết định chọn không tiếp tục ký hợp đồng tại bước sau.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License