Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
41
Nộp hồ sơ xin chấp thuận thu hồi đất
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  0 mn
3 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Ủy ban nhân dân cấp xã

Tỉnh Vĩnh Phúc

List of People's Committees List of People's Committees

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ địa chính (7 Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực văn bản phê duyệt địa điểm đầu tư
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Điều 4.5
2. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 29, 30

Thông tin bổ sung

Đối với dự án nằm trên địa giới hành chính của trên 02 xã thuộc 02 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh khác nhau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đề nghị thu hồi và giao đất tại tất cả các xã và cấp huyện nơi có đất.

Đối với một số dự án trọng điểm hoặc thuộc diện khuyến khích, ưu đãi đầu tư, UBND cấp tỉnh có thể xem xét hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị thu hồi và giao đất; trường hợp này, nhà đầu tư không phải trực tiếp thực hiện thủ tục.

Nhà đầu tư chỉ phối hợp với Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh trong việc thực hiện thủ tục này. Đối với trường hợp khác, nhà đầu tư cũng có thể thỏa thuận ủy quyền cho Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tiến hành thủ tục thay nhà đầu tư.

Lưu ý: Bước này thực hiện tại bất kỳ UBND cấp xã nơi đặt dự án. Thủ tục trình bày tại đây đã được tham khảo thực tiễn áp dụng của UBND xã Định Trung.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License