Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

address Địa chỉ:
Số 38-40 đường Nguyễn Trãi
telephone Điện thoại:
+84 912 472 482 / +84 211 361 6618
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Nguyễn Duy Tiến
Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại  +84 912 472 482
Thư điện tử  tiennd@ipavinhphuc.vn
Nguyễn Mạnh Đoàn
Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại  +84 918 333 638
Thư điện tử  doannm88@yahoo.com
Vũ Thị Thúy Oanh
Phó trưởng phòng một cửa liên thông
Điện thoại  +84 903 427 676
Thư điện tử  oanhvtt@vinhphuc.gov.vn
Phan Đức Tùng
Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại  +84 978 393 700
Thư điện tử  pcccvinhphuc@gmail.com
Nguyễn Thanh Hà
Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại  +84 903 249 996
Thư điện tử  haqhkt@gmail.com
Đinh Thị Quỳnh Lâm
Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại  +84 982 778 350
Thư điện tử  dinhquynhlam@gmail.com
Trịnh Thị Yên
Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại  +84 983 011 912
Thư điện tử  trinhyen.vp@gmail.com

Phòng tiếp dân

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Phòng Giám đốc IPA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30
CN: Đóng cửa
Nguyễn Tiến Hạnh
Giám đốc IPA Vĩnh Phúc
Điện thoại  +84 983 275 525
Thư điện tử  hanhnt@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License