Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Nộp hồ sơ xin phê duyệt chủ trương về địa điểm đầu tư
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  65 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thanh Hà

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 903 249 996
Thư điện tử: haqhkt@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (phê duyệt chủ trương về địa điểm đầu tư) 01 - Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (phê duyệt chủ trương về địa điểm đầu tư)

Các yêu cầu

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Bản gốc + Bản sao)
Văn bản này do nhà đầu tư tự soạn và tự chịu trách nhiệm. Văn bản này phải được người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư ký và đóng dấu hợp lệ.
2. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư (Bản gốc + Bản sao)
Không có mẫu. Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm về tài liệu này, nội dung cần chỉ rõ như sau: 1) mục tiêu, tính chất, quy mô/phạm vi và số vốn của dự án đầu tư; 2) vị trí/khu vực đầu tư ban đầu; 3) đề nghị UBND và/hoặc các cơ quan có liên quan khuyến nghị vị trí phù hợp cho dự án đầu tư; 4) các hạng mục đầu tư, dây chuyền sản xuất và công nghệ, phương thức quản lý dự án và mô hình đầu tư; 6) Biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh và phòng cháy chữa cháy đạt yêu cầu; 7) khuyến nghị/đề xuất khác (nếu có); và 8) cam kết của nhà đầu tư thực hiện dự án nếu được phê duyệt.
Hồ sơ năng lực đầu tư
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự (2 Bản sao đơn giản)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã chứng thực (2 Bản sao đơn giản)
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Báo cáo tài chính mới nhất đã được kiểm toán đã được hợp pháp hoá lãnh sự (2 Bản sao đơn giản)
Phải là báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất đã được kiểm toán.
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được chứng thực (2 Bản sao đơn giản)
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản giải trình kinh nghiệm và năng lực đầu tư (Bản gốc + Bản sao)
Báo cáo này phải ghi rõ kinh nghiệm của nhà đầu tư trong lĩnh vực dự kiến đầu tư tại Việt Nam. Đây không là yêu cầu bắt buộc.

Thời gian thực hiện

Ngày hẹn trả kết quả ghi trong Phiếu nhận, chuyển hồ sơ. Theo quy định, kết quả phải trả cho nhà đầu tư trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian chờ kết quả có thể kéo dài trên 10 ngày làm việc nếu phải bổ sung thêm tài liệu giải trình dự án đầu tư.
Thời gian xếp hàng: Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 45mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Điều 39
2. Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Các điều 2.2, 2.3.c, 7
3. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 7

Thông tin bổ sung

Hồ sơ dự án phải nộp bằng tiếng Việt hoặc cả tiếng Việt và một tiếng nước ngoài thông dụng. Nếu bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài có khác biệt hoặc mẫu thuẫn với nhau thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên. Nhà đầu tư có thể tự chuẩn bị hoặc nhờ một bên tư vấn tại Việt Nam lập hồ sơ đăng ký đầu tư (bất kỳ công ty tư vấn đầu tư hoặc tư vấn luật nào).

Trước khi chuẩn bị hồ sơ dự án sơ bộ, nhà đầu tư nên tìm hiểu và xác định trước địa điểm đầu tư thích hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với trường hợp chưa xác định được vị trí thì tại bước này nhà đầu tư có thể gửi yêu cầu với IPA Vĩnh Phúc để đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn xác định vị trí phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License