Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tham gia ý kiến về phương án thu hồi, bồi thường và tái định cư và nhận quyết định phê duyệt
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Hai Bà Trưng, P. Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 3720 333, +84 211 3720 333
Thư điện tử: bangpmbptqd@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Kế hoach - Tài chính

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Thanh Hường

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 915 106 098
Thư điện tử: nguyenhuong73vp@yahoo.com.vn

Kết quả dự kiến

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất (LCDA) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất (LCDA)
Phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt (LCDA) Phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt (LCDA)
Quyết định phê duyệt chủ trường thu hồi đất và cho thuê đất (LDCA) Quyết định phê duyệt chủ trường thu hồi đất và cho thuê đất (LDCA)
Thông báo thu hồi đất (của UBND cấp tỉnh) Thông báo thu hồi đất (của UBND cấp tỉnh)

Các chi phí

Tùy theo thỏa thuận của các bên, Nhà đầu tư có thể thanh toán một khoản tạm ứng lần hai phí dịch vụ cho Ban GPMB và Phát triển Quỹ đất.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 29, 30, 31
2. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT  ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Các điều 20, 22, 23
3. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Các điều 30, 31, 32.1, 33
4. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012_Tiếng Việt
Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012_Tiếng Việt
Điều 1.11

Thông tin bổ sung

Bước này áp dụng trong trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính thuộc từ 02 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trở lên.

Sau 15-30 ngày thực hiện hợp đồng, Ban GPMB và PTQĐ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành Thông báo thu hồi đất. Thông báo thu hồi đất sẽ được gửi đến từng hộ dân có đất bị thu hồi và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi.

Ban GPMB và PTQĐ sẽ lập phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và gửi cho nhà đầu tư tham khảo, đóng góp ý kiến. Sau khi hoàn thiện phương án, Ban GPMB và Phát triển Quỹ đất tỉnh sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đề nghị UBND tỉnh/huyện ban hành Quyết định thu hồi đất. Các kết quả gồm: 1) Quyết định phê duyệt phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 2) Phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, và 3) Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh/huyện đối với đối tượng có đất bị thu hồi. Các văn bản này sẽ được Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh gửi cho nhà đầu tư và là cơ sở để nhà đầu tư chi trả chi phí bồi thường cho người sử dụng đất.

Ai xác nhận thông tin này?

Bao VU MANH, 11/06/2015

Khiếu nại: Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Hai Bà Trưng, P. Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 3720 333, +84 211 3720 333
Thư điện tử: bangpmbptqd@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Legal Division

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Tran Van Hong

Head of Legal Division
Điện thoại: 0988753577
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License