Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
40
Nhận thông báo thu hồi đất
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện


List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Thông báo thu hồi đất Thông báo thu hồi đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực văn bản phê duyệt địa điểm đầu tư
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được xác nhận (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Nhà đầu tư sẽ được nhận một bản chính Thông báo thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện gửi qua bưu điện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003_Tiếng Anh
Điều 39.2
2. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Điều 29.2
3. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT  ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Điều 26

Thông tin bổ sung

Bước này áp dụng đối với trường hợp dự án chỉ nằm trên địa giới hành chính thuộc 01 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh. Đối với trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính thuộc từ 02 huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh trở lên, hãy tham khảo bước tiếp theo sau đây.

Ngay sau khi nhận được quyết định phê duyệt địa điểm, nhà đầu tư có thể bắt đầu lập và tiến hành nộp đề nghị xin thông báo thu hồi đất tại UBND cấp huyện.

Trong vòng 04-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện sẽ phát hành và công bố thông báo thu hồi đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phòng cũng phải niêm yết công khai thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Bước này thực hiện tại bất kỳ UBND huyện nào nơi đặt dự án. Thủ tục trình bày tại đây được tham khảo thực tiễn áp dụng của UBND TP.Vĩnh Yên.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License