Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
15
Nhận bản đồ quy hoạch địa điểm
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị nào được phép lập bản đồ quy hoạch

Tỉnh Vĩnh Phúc

List of consultants allowed to make planning map List of consultants allowed to make planning map

Kết quả dự kiến

Bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư x8 01 - Bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư
Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và bàn giao hồ sơ 01 - Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và bàn giao hồ sơ
Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành 01 - Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành
Hóa đơn thuế GTGT (bản đồ quy hoạch) 01 - Hóa đơn thuế GTGT (bản đồ quy hoạch)
Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ Việt Nam 2000 01 - Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ Việt Nam 2000
Đĩa CD ghi bản vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ Việt Nam 2000 01 - Đĩa CD ghi bản vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ Việt Nam 2000

Các chi phí

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho nhà thầu. Giá dịch vụ và phương thức thanh toán nêu tại đây chỉ là thông tin tham khảo do Viện Quy hoạch và Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp và không áp dụng cho các đơn vị tư vấn khác.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License