Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
74
Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thiết kế PCCC
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
3 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn PCCC

tỉnh Vĩnh Phúc

List of FPF consultants (not exhaustive) List of FPF consultants (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ thiết kế PCCC x2 Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ thiết kế PCCC
Phiếu thu (hồ sơ thiết kế PCCC) 01 - Phiếu thu (hồ sơ thiết kế PCCC)

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
2. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin và/hoặc tài liệu về công ty
Bất kỳ thông tin và/hoặc tài liệu nào theo yêu cầu của công ty tư vấn, ví dụ: thông tin về số tài khoản ngân hàng, mã số thuế ...
3. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD đã thẩm tra (Bản sao)
4. 01 - Libre deuda de patente
Một đĩa CD ghi bản vẽ thiết kế thi công
Một trong các tài liệu dưới đây:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực quyền sử dụng đất
hoặc Bản sao y chứng thực quyết định thu hồi và giao đất cho thuê
Bản sao y chứng thực quyết định thu hồi và giao đất cho thuê
hoặc Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã được ký
Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã được ký

Các chi phí

Ngay sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ, công ty/nhà đầu tư phải thanh toán một khoản tạm ứng phí dịch vụ theo thỏa thuận của các bên.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Điều 15

Thông tin bổ sung

Các bước 42, 43, 44 và 45 chỉ được yêu cầu thực hiện nếu công trình thuộc các trường hợp nêu tại Phụ lục IV của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License