Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

address Địa chỉ:
Đường Hai Bà Trưng, P. Khai Quang
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Kế hoach - Tài chính

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Nguyễn Thị Thanh Hường
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 915 106 098
Thư điện tử  nguyenhuong73vp@yahoo.com.vn

Legal Division

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Tran Van Hong
Head of Legal Division
Điện thoại  0988753577
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License