Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ UBND cấp huyện

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (UBND)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Nguyễn Thị Thắm
Chuyên viên
Điện thoại  +84 125 826 7626
Phùng Hưng
Chuyên viên
Điện thoại  +84 912 904 6338
Thư điện tử  phunghung2503@gmail.com
Nguyễn Thị Mai
Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại  +84 978 673 668
Thư điện tử  mainguyen113@gmail.com
Hoàng Khải Hoàn
Phó chánh văn phòng UBND TP. Vĩnh Yên
Điện thoại  +84 913 391 030

Phòng Tài nguyên Môi trường

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Hoàng Thị Thanh Huyền
Cán bộ văn thư
Điện thoại  +84 916 260 312
Lê Ngọc Hải
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 988 561 159

Ban bồi thường và GPMB

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Trần Văn Đương
Trưởng ban bồi thường và GPMB TP. Vĩnh Yên
Điện thoại  +84 913 391 292

Phòng Quản lý đô thị

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Phạm Ngọc Long
Phó phòng quản lý đô thị
Điện thoại  +84 912 136 919
Nguyễn Ngọc Khánh
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 913 590 043
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License