Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ đơn vị nào được phép lập bản đồ quy hoạch

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Kế hoạch

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Đào Văn Tiến
Trưởng phòng Kế hoạch
Điện thoại  +84 904 139 449
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License