Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
25
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Số 8, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa , TP.Vĩnh Phúc
Fax: +84 211 386 2564
Trang web: http://vinhphuc.gdt.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC thuế

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Lương

Chuyên viên thuế
Điện thoại: +84 211 384 3444
Thư điện tử: ntluong.vph@gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đăng ký thuế Giấy chứng nhận đăng ký thuế
Thông báo cơ quan thuế quản lý trực tiếp 01 - Thông báo cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu hẹn trả kết quả (Bản gốc )
trong trường hợp trực tiếp nhận kết quả tại Cục Thuế tỉnh.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Các điều 26, 28, 29
2. Thông tư số 80/2012/TT-BTC  do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư số 80/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Điều 8

Thông tin bổ sung

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, công ty mới thành lập sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo của cơ quan quản lý thuế từ Cục thuế Vĩnh Phúc gửi qua bưu điện. Do đó, nhà đầu tư không phải trực tiếp đến Cục thuế Vĩnh Phúc để nhận kết quả. Phiếu hẹn trả kết quả chỉ sử dụng để xuất trình cho Cục thuế nếu nhà đầu tư không nhận được kết quả qua bưu điện.

Lưu ý rằng: công ty phải nộp tờ khai các loại thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế (gồm thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của giám đốc và/hoặc nhân viên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế tài nguyên nếu có) chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp tháng thành lập công ty tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Khiếu nại: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Số 8, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa , TP.Vĩnh Phúc
Fax: +84 211 386 2564
Trang web: http://vinhphuc.gdt.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC thuế

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Hoàng Văn Nội

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: +84 211 3710 172
Thư điện tử: hvnoi.vph@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License