Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
22
Nộp hồ sơ khắc dấu và đăng ký khắc dấu
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 350000
10 mn  -  30 mn
0 ngày  -  4 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ cơ sở khắc dấu

Tỉnh Vĩnh Phúc

List of seal engraving units List of seal engraving units

Kết quả dự kiến

Phiếu hẹn trả kết quả 01 - Phiếu hẹn trả kết quả
Hóa đơn khắc dấu và đăng ký mẫu dấu 01 - Hóa đơn khắc dấu và đăng ký mẫu dấu

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN
Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN (Bản gốc )
2. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Bản gốc )
Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ (Bản gốc )
Được xuất trình cho người giải quyết thủ tục đối chiếu với thông tin của người nộp hồ sơ ghi trên giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 350,000
Phí dịch vụ khắc dấu - tham khảo
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Ngày trả kết quả vào thứ ba và thứ năm hàng tuần.
Thời gian xếp hàng: Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 4 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 58/2001/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/8/2001 về việc quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định số 58/2001/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/8/2001 về việc quản lý và sử dụng con dấu
Điều 10.2
2. Nghị định số 31/2009/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/4/2009 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định số 31/2009/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/4/2009 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Điều 1.5
3. Thông tư 07/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi của Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 do Bộ Công an ban hành ngày 05/02/2010
Thông tư 07/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi của Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 do Bộ Công an ban hành ngày 05/02/2010
Điều 4
4. Thông tư số 21/2012/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 13/4/2012 quy định về con dấu của các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước
Thông tư số 21/2012/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 13/4/2012 quy định về con dấu của các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước
Điều 10
5. Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP do Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành ngày 06/5/2002 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP do Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành ngày 06/5/2002 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Các điều II.A.4.2, II.A.6,

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư không bắt buộc phải khắc con dấu pháp nhân nhưng con dấu pháp nhân cần cho thủ tục đăng ký thuế, mở tài khoản ngân hàng và ký kết hợp đồng, v.v...
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License