Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
49
Nộp tiền thuê đất
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Phòng Giao dịch Kho bạc

tỉnh Vĩnh Phúc

List of transaction offices of State Treasury List of transaction offices of State Treasury

Kết quả dự kiến

Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước 01 - Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước

Các yêu cầu

1. Thông báo nộp tiền thuê đất
Thông báo nộp tiền thuê đất (Bản sao)
Bản sao này có đóng dấu treo của công ty tại góc trên bên trái của trang đầu tiên để xác nhận đây đúng là bản sao.

Các chi phí

Công ty sẽ nộp khoản tiền như đã nêu trong Thông báo nộp tiền thuê đất.

Đơn giá thuê đất của mỗi dự án sẽ ổn định trong 05 năm đầu tiên. Sau 05 năm ổn định, hợp đồng thuê đất sẽ được điều chỉnh trong đó đơn giá thuê đất sẽ được điều chỉnh cho giai đoạn tiếp theo (thông thường là 05 năm). Khi đó, đơn giá thuê đất sẽ được tính lại dựa trên giá đất theo quy định của UBND tỉnh và giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm điều chỉnh.

Trong trường hợp đơn giá thuê đất không điều chỉnh hoặc chưa được công bố khi giai đoạn ổn định kết thúc thì đơn giá thuê đất sẽ được áp dụng tạm thời cho giai đoạn tiếp theo cho đến khi đơn giá mới được công bố. Khi đơn giá mới được chính thức công bố bởi cơ quan có thẩm quyền thì đơn giá mới này sẽ được áp dung thay thế kể từ khi kết thúc giai đoạn ổn định trước đó. Do đó, nhà đầu tư/công ty có thể phải nộp thêm tiền truy thu do chênh lệch giữa đơn giá cũ và mới.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002_Tiếng Anh
Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002_Tiếng Anh
Điều 54.3
2. Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005_Tiếng Anh
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005_Tiếng Anh
Điều 21
3. Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011_Tiếng Anh
Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011_Tiếng Anh
Điều 8.1.1
4. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003_Tiếng Anh
Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003_Tiếng Anh
Các điều 2.6, 47
5. Nghị định số 83/2013/ND-CP ngày 22/7/2013_Tiếng Anh
Nghị định số 83/2013/ND-CP ngày 22/7/2013_Tiếng Anh
Điều 26
6. Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008_Tiếng Anh
Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008_Tiếng Anh
Điều B.I.1;B.II.1
7. Thông tư số 156/2013/TT-BTNMT ngày 06/11/2013_tiếng Anh
Thông tư số 156/2013/TT-BTNMT ngày 06/11/2013_tiếng Anh
Điều 28

Thông tin bổ sung

Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, công ty phải nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

Công ty có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại bất kỳ phòng giao dịch kho bạc nhà nước nào trên địa bàn tỉnh. Khi thanh toán trực tiếp, công ty sẽ xuất trình thông báo nộp tiền thuê đất tại quầy kế toán trước khi nộp tiền tại quầy thủ quỹ

Để thuận tiện hơn, nhà đầu tư có thể không giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt mà chuyển khoản bằng cách đăng ký sử dụng dịch vụ thu ngân sách Nhà nước của bất cứ ngân hàng thương mại nào tại tỉnh Vĩnh Phúc. Vui lòng liên hệ với ngân hàng mà công ty mở tài khoản để tìm hiểu và đăng ký dịch vụ này.

Tại đây chúng tôi trình bày thủ tục tham khảo tại Phòng Giao dịch Kho bạc nhà nước TP. Vĩnh Yên.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License