Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
63
Nhận hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD đã thẩm tra
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn xây dựng


Kết quả dự kiến

Biên bản bàn giao hồ sơ 01 - Biên bản bàn giao hồ sơ
Biên bản thanh lý hợp đồng x2 01 - Biên bản thanh lý hợp đồng
Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD đã thẩm tra x6 01 - Hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD đã thẩm tra
Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD x2 Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD
Hóa đơn thuế GTGT (thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD) 01 - Hóa đơn thuế GTGT (thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD)

Các chi phí

Ngay sau khi ký kết biên bản bàn giao và nghiệm thu hồ sơ, công ty/nhà đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ khoản phí dịch vụ còn lại cho đơn vị tư vấn theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng dịch vụ.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License