Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
24
Nộp hồ sơ đăng ký thuế
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  30 mn
1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Số 8, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa , TP.Vĩnh Phúc
Fax: +84 211 386 2564
Trang web: http://vinhphuc.gdt.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC thuế

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Lương

Chuyên viên thuế
Điện thoại: +84 211 384 3444
Thư điện tử: ntluong.vph@gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu hẹn trả kết quả 01 - Phiếu hẹn trả kết quả
Tờ khai thuế có dấu xác nhận 01 - Tờ khai thuế có dấu xác nhận

Các yêu cầu

1. Tờ khai đăng ký thuế
Tờ khai đăng ký thuế (2 Bản gốc )
Công ty/Nhà đầu tư nên nộp 02 bộ hồ sơ gốc trình Cục thuế đóng dấu xác nhận: 01 bộ nộp cho Cục thuế và 01 bộ lưu tại công ty.
2. Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN
Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN (Bản sao)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Các điều 21, 22, 23, 24, 25
2. Thông tư số 80/2012/TT-BTC  do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư số 80/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8

Thông tin bổ sung

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, công ty mới thành lập phải nộp ít nhất một hồ sơ đăng ký thuế qua bưu điện hoặc trực tiếp đến Phòng Một Cửa TTHC, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ trên.

Khiếu nại: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

Số 8, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa , TP.Vĩnh Phúc
Fax: +84 211 386 2564
Trang web: http://vinhphuc.gdt.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC thuế

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Hoàng Văn Nội

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: +84 211 3710 172
Thư điện tử: hvnoi.vph@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License