Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
54
Nộp hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 5000000
15 mn  -  45 mn
13 ngày  -  14 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Đinh Thị Quỳnh Lâm

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 982 778 350
Thư điện tử: dinhquynhlam@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền thẩm duyệt báo cáo ĐTM 01 - Biên lai thu tiền thẩm duyệt báo cáo ĐTM
Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (Báo cáo ĐTM) 01 - Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (Báo cáo ĐTM)
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
Thông báo họp thẩm định báo cáo ĐTM 01 - Thông báo họp thẩm định báo cáo ĐTM

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Văn bản đề nghị thẩm duyệt Báo cáo ĐTM (Bản gốc )
Văn bản này phải tuân theo mẫu quy định tại phụ lục 2.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011.
2. Bản thuyết minh dự án đầu tư
Bản thuyết minh dự án đầu tư (Bản gốc )
Giải trình dự án đầu tư do nhà đầu tư lập và có thể gồm các nội dung sau: mục tiêu, địa điểm, quy mô, vốn và tính khả thi của dự án; kế hoạch sử dụng người lao động Việt Nam và nước ngoài, tiến độ triển khai dự án và các vấn đề khác. Bản giải trình phải được nhà đầu tư ký và đóng dấu hợp lệ.
3. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ báo cáo ĐTM (9 Bản gốc )
Báo cáo ĐTM phải bao gồm các nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.4 và 2.5 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011. Vui lòng lấy mẫu báo cáo đính kèm tại đây và điền đầy đủ các thông tin có liên quan theo hướng dẫn của mẫu báo cáo này.
4. 01 - Libre deuda de patente
Đĩa CD chứa nội dung báo cáo ĐTM (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 5,000,000
Phí thẩm định Báo cáo ĐTM
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Phí này phải được thanh toán ngay khi nộp hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

Thời gian thực hiện

Thời gian được tính theo ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
Thời gian xếp hàng: Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 13 ngày - Max. 14 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11
Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11
Các điều 19, 20, 21, 22
2. Nghị định số 29/2011/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định số 29/2011/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 13, 17.2, 19.2, 19.3, 20.1, PhụlụcII
3. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định Chính phủ số 29/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định Chính phủ số 29/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 10, 13, 14, 15
4. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 15
5. Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân về việc quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí
Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân về việc quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí
Điều Phụlục

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận hồ sơ và thanh toán phí thẩm duyệt, người nộp hồ sơ sẽ được nhận Phiếu nhận, chuyển hồ sơ và biên lai thu tiền. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, công ty/nhà đầu tư sẽ được nhận thông báo họp thẩm định báo cáo ĐTM và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM gửi qua bưu điện.

Ai xác nhận thông tin này?

Vinh DO THI THAI, 12/06/2015

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License