Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Lấy danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký
(last modified: 1/20/2017)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  30 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện


List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký 01 - Danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Yêu cầu (bằng văn bản hoặc lời nói) cung cấp danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Thông tin bổ sung

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tất cả tài liệu tiếng nước ngoài nộp cho cơ quan Nhà nước đều phải được dịch sang tiếng Việt bởi biên dịch viên đã đăng ký chữ ký tại chính quyền địa phương. Biên dịch viên sẽ ký vào bản dịch và chữ ký này phải được Phòng Tư pháp thuộc UBND TP. Vĩnh Yên xác nhận. Nhà đầu tư có thể liên hệ công ty dịch thuật đã được uỷ quyền hoặc Phòng Tư pháp để được cung cấp danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký tại Vĩnh Phúc trước khi làm việc với biên dịch viên ở bước tiếp theo.
Tham khảo quy trình thủ tục tại UBND TP. Vĩnh Yên.

Lưu ý bước này không phải là bắt buộc.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License