Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán tại nước ngoài


List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive) List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive)

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với nhà đầu tư tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao chứng thực)
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu khác tương đương
2. Báo cáo tài chính mới nhất đã kiểm toán
Báo cáo tài chính mới nhất đã kiểm toán (Bản sao chứng thực)
Nhà đầu tư nên nộp Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm gần nhất
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Sao kê tài khoản (Bản gốc )
Trong trường hợp Sao kê Tài khoản do ngân hàng nước ngoài trụ sở ngoài nước Việt Nam cấp
Đối với nhà đầu tư cá nhân:
1. 01 - Libre deuda de patente
Sao kê tài khoản (Bản sao chứng thực)
Trong trường hợp Sao kê Tài khoản do ngân hàng nước ngoài trụ sở ngoài nước Việt Nam cấp

Các chi phí

Nhà đầu tư có thể phải trả phí cấp giấy chứng nhận bởi phí này được quy định khác nhau tùy vào mỗi cơ quan.

Thời gian thực hiện

Thời gian làm việc và thời gian tối thiểu để trả kết quả phụ thuộc vào mỗi cơ quan.

Thông tin bổ sung

Để nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam, tài liệu nước ngoài phải được xác nhận bởi cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài nơi tài liệu đó được cấp. Lưu ý rằng một số cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam không thực hiện chức năng xác nhận tài liệu.

Nhà đầu tư cũng có thể thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Trên thực tế, tài liệu yêu cầu chứng nhận tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài là tài liệu đã được chứng thực bởi văn phòng công chứng tại nước mà tài liệu được cấp.

Tại đây, chúng tôi giả thiết rằng:

- (i) nhà đầu tư thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam;
- (ii) cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài thực hiện chức năng chứng nhận tài liệu;
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License