Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Ký hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD
(last modified: 1/20/2017)
Bước này không bắt buộc

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
15 ngày  -  30 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn xây dựng


List of construction consulting companies in Vinh Phuc List of construction consulting companies in Vinh Phuc

Kết quả dự kiến

Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ xin cấp GPXD_Tiếng Việt x6 Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ xin cấp GPXD_Tiếng Việt
Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ xin cấp GPXD_Tiếng Anh Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ xin cấp GPXD_Tiếng Anh
Phiếu thu (hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD) Phiếu thu (hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD)

Các chi phí

Ngay sau khi chính thức ký kết hợp đồng dịch vụ, công ty/nhà đầu tư có thể trả trước khoản tạm ứng phí dịch vụ tùy theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng dịch vụ.

Thời gian thực hiện

Thời hạn lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD thông thường dao động từ 02 tuần đến 01 tháng tùy vào tính chất và quy mô công trình.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 15 ngày - Max. 30 ngày
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License