Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
60
Ký Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn xây dựng


List of construction consulting companies in Vinh Phuc List of construction consulting companies in Vinh Phuc

Kết quả dự kiến

Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng (đã ký) x6 Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng (đã ký)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Nếu có
2. Bản thuyết minh dự án đầu tư
Bản thuyết minh dự án đầu tư (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin/tài liệu về ý tưởng và yêu cầu thiết kế công trình
do công ty chuẩn bị theo yêu cầu của công ty tư vấn

Các chi phí

Ngay sau khi ký kết biên bản thỏa thuận dịch vụ thiết kế xây dựng, công ty/nhà đầu tư phải thanh toán một khoản tạm ứng phí dịch vụ trước theo thỏa thuận của hai bên.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 1h30mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Các điều 38, 41, 56
2. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Điều 21.6
3. Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về chi phí khảo sát xây dựng
Các điều 7.4, 8.3

Thông tin bổ sung

Trước bước này, nhà đầu tư/doanh nghiệp cần chọn công ty tư vấn thiết kế có năng lực. Nhà đầu tư/doanh nghiệp có thể liên lạc với bất kỳ doanh nghiệp/công ty nào trong danh dách đính kèm theo đây.

Sau đó, công ty/nhà đầu tư và bên tư vấn sẽ tìm hiểu, trao đổi thông tin về việc tiến hành dịch vụ, thời gian, mức phí, điều kiện thanh toán .v.v

Sau khi đã nhất trí thương thảo, hai bên ký Biên bản thương thảo (MoU) về lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD. Bản MoU đính kèm theo đây có thể thay đổi với các công ty/bên dịch vụ khác hoặc loại dịch vụ khác v.v.

Nhà đầu tư/doanh nghiệp nên chọn cách ký MoU trước khi ký hợp đồng. Trong trường hợp các bên không hài lòng về chất lượng dịch vụ, các bên có thể quyết định chọn không tiếp tục ký hợp đồng tại bước sau.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License