Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
27
Bố cáo thành lập doanh nghiệp
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ tờ báo trong nước/địa phương


List of newspapers in Vietnam (not exhaustive) List of newspapers in Vietnam (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Chứng từ thanh toán (Đăng báo) 01 - Chứng từ thanh toán (Đăng báo)
03 số báo liên tiếp x3 01 - 03 số báo liên tiếp

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN
Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN (Bản sao)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Thông tin để biên tập nội dung đăng báo

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

Đối với mẩu tin vắn
VND  200,000 cho issue
- VND 600,000
Phí quảng cáo. Tin bố cáo phải đăng trên 03 số báo liên tiếp
Issues: 3
Đối với kích thước đăng tin bằng 1/8 trang báo
hoặc 
VND  2,750,000 cho issue
- VND 8,250,000
Phí quảng cáo. Tin bố cáo phải đăng trên 03 số báo liên tiếp
Issues: 3
Đối với kích thước đăng tin bằng 1/4 trang báo
hoặc 
VND  4,400,000 cho issue
- VND 13,200,000
Phí quảng cáo. Tin bố cáo phải đăng trên 03 số báo liên tiếp
Issues: 3
Đối với kích thước đăng tin bằng 1/2 trang báo
hoặc 
VND  6,600,000 cho issue
- VND 19,800,000
Phí quảng cáo. Tin bố cáo phải đăng trên 03 số báo liên tiếp
Issues: 3
Phương thức thanh toán: tiền mặt, Chuyển tiền
Trên thực tế, chi phí đăng bố cáo sẽ khác nhau theo chính sách giá của mỗi hãng báo. Vui lòng tham khảo biểu phí của Báo Vĩnh Phúc đính kèm dưới đây hoặc liên hệ hãng báo khác có mức giá phù hợp hơn.
Proposal for advertisement rates Proposal for advertisement rates

Thời gian thực hiện

Thông thường trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhà đầu tư đồng ý nội dung, tin bố cáo sẽ được đăng tải trên báo.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Điều 28

Thông tin bổ sung

Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, công ty phải đăng bố báo thành lập trên báo viết hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp. Nội dung đăng báo có thể bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Nhà đầu tư có thể thoả thuận với bất kỳ hãng báo nào tại Việt Nam.

Cơ quan báo chí sẽ dự thảo nội dung và hình thức trình bày của mẩu tin theo thông tin cho công ty cung cấp. Dự thảo sẽ gửi cho công ty xem xét, điều chỉnh, và/hoặc phê duyệt qua email.

Ba số báo liên tiếp có mẫu tin bố cáo sẽ được gửi tới địa chỉ của nhà đầu tư vào ngày phát hành số báo cuối cùng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License