Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
28
Ký hợp đồng dịch vụ lập bản đồ địa chính
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
5 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị nào được phép lập bản đồ địa chính


List of entities allowed to survey and  map List of entities allowed to survey and map

Kết quả dự kiến

Hợp đồng dịch vụ đã ký Hợp đồng dịch vụ đã ký
Phiếu thu tiền tạm ứng (bản đồ địa chính) 01 - Phiếu thu tiền tạm ứng (bản đồ địa chính)

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực phê duyệt chủ trương đầu tư (Bản sao chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin và/hoặc tài liệu về công ty
Thông tin cần cung cấp có thể là: số tài khoản ngân hàng, thông tin liên hệ (điện thoại, thư điện tử, cá nhân liên hệ), mã số thuế, v.v.

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, Chuyển khoản
Tùy thuộc vào nhiều yếu tố (độ khó, diện tích, yêu cầu về nhân lực và vật lực ...) mà chi phí đo đạc bản đồ địa chính sẽ được tính toán cụ thể căn cứ theo Quyết định số 2910/QD-CT do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 01/11/2012 và căn cứ pháp lý khác.

Theo chính sách giá dịch vụ đo đạc của Trung tâm Đo đạc và Bản đồ Vĩnh Phúc, công ty phải thanh toán một khoản tạm ứng trước 30% phí dịch vụ để Trung tâm tiến hành dịch vụ.
Decision No.2910/QD-CT dated 01 Nov 2012 on mapping fee Decision No.2910/QD-CT dated 01 Nov 2012 on mapping fee

Thời gian thực hiện

Tùy vào diện tích, tính chất địa hình và tình trạng pháp lý của lô đất, mật độ dân cư xung quanh lô đất, thời tiết và các yếu tố khác ảnh hưởng đến công tác đo đạc mà thời gian hoàn thành hợp đồng dịch vụ là từ 17 ngày trở lên. Trong điều kiện bình thường, thời gian khảo sát, lập bản đồ cho diện tích 100 ha là khoảng 62 ngày.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 45mn - Max. 1h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 12/2002/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/01/2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ
Nghị định số 12/2002/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/01/2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ
Điều 5
2. Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT/BTNMT-BTC hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT/BTNMT-BTC hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
Các điều II.B.1, II.B.2
3. Quyết định số 2910/QĐ-CT của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đơn giá đo đạc thành lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp quyền sử dụng đất
Quyết định số 2910/QĐ-CT của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đơn giá đo đạc thành lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp quyền sử dụng đất
Điều Phụlục

Thông tin bổ sung

Trung tâm Đo đạc và Bản đồ Vĩnh Phúc chỉ là một trong các tổ chức được phép thực hiện dịch vụ đo đạc và lập bản đồ tại Vĩnh Phúc. Vui lòng tham khảo danh sách các tổ chức tư vấn đính kèm tại đây để nắm thông tin liên hệ cụ thể.

Trước bước này, nhà đầu tư/doanh nghiệp và công ty dịch vụ cần thảo luận về nhu cầu của nhà đầu tư/doanh nghiệp, thương lượng, và nhất trí với nhau về (01) dự kiến thời gian hoàn thành dịch vụ, chi phí và phương pháp lập bản đồ; (02) kết quả hợp đồng dịch vụ và (03) các công việc mà công ty/nhà đầu tư cần hỗ trợ để bên tư vấn hoàn thành dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ sẽ được đại diện hợp pháp của các bên cùng ký và đóng dấu hợp lệ.

Nhà đầu tư/doanh nghiệp nên thường xuyên liên hệ với công ty dịch vụ và giám sát việc thực hiện hợp đồng của công ty dịch vụ cho đến khi bản đồ địa chính hoàn thành.

Mặt khác, công ty/nhà đầu tư cũng nên thông báo và liên lạc chặt chẽ với với chính quyền địa phương nếu có bất kỳ vấn đề/tranh chấp phát sinh.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License