Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
12
Ký biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc


Kết quả dự kiến

Biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng_Tiếng Việt x2 Biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng_Tiếng Việt
Biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng_Tiếng Anh Biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng_Tiếng Anh

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Trong mọi trường hợp
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực phê duyệt chủ trương đầu tư (Bản sao chứng thực)
Giấy tờ pháp lý đối với nhà đầu tư tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy tờ pháp lý của người đại diện cho nhà đầu tư là tổ chức (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc CMND người đại diện của nhà đầu tư
Giấy tờ pháp lý đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư cá nhân

Các chi phí

Tiền thuê hạ tầng khác nhau tùy từng chính sách giá của từng khu công nghiệp và vào các thời điểm khác nhau. Vui lòng tham khảo Bảng tiền thuê hạ tầng của các KCN đang hoạt động tại Vĩnh Phúc tại thời điểm 31/12/2013 đính kèm dưới đây.

Nhà đầu tư có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê hạ tầng theo tiến độ thỏa thuận tại Biên bản thuê hạ tầng KCN.
Rates for infrastucture leasing Rates for infrastucture leasing

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể ký kết biên bản thuê hạ tầng với cơ quan quản lý nhà nước là chủ đầu tư hạ tầng hoặc với cơ quan quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License