Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
55
Tham gia họp thẩm định báo cáo ĐTM
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Chi cục Bảo vệ Môi trường Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 3502 999
Thư điện tử: kimvh-sotnmt@vinhphuc.gov.vn
Trang web: http://tnmtvinhphuc.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Phòng Thẩm định báo cáo ĐTM

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Thư ký Hội đồng thẩm định (Bà Thúy, bà Nguyệt, bà Việt, ông Thắng và Thành)

Chuyên viên thẩm định

Kết quả dự kiến

Biên bản họp thẩm định báo cáo ĐTM Biên bản họp thẩm định báo cáo ĐTM
Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM 01 - Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM

Các yêu cầu

Người đại diện
1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo họp thẩm định báo cáo ĐTM (Bản gốc )
Trong trường hợp người đại diện tham dự họp không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải là nhân viên công ty cung cấp dịch vụ lập báo cáo ĐTM
1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu của người nộp hồ sơ (Bản gốc + Bản sao)

Thời gian thực hiện

Thời gian nộp lại Báo cáo ĐTM hoàn chỉnh phụ thuộc vào nội dung cần sửa đổi, bổ sung Báo cáo ĐTM.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 3h - Max. 4h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11
Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11
Điều 21
2. Nghị định số 29/2011/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định số 29/2011/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 18, 19
3. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định Chính phủ số 29/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định Chính phủ số 29/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 14, 15
4. Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Các điều 6, 13, 14, 15, 17

Thông tin bổ sung

Dựa vào kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM, bên cung cấp dịch vụ sẽ thay mặt chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung Báo cáo ĐTM.

Sau khi hoàn thành sửa đổi, Báo cáo ĐTM hoàn thiện sẽ nộp lại theo hướng dẫn tại bước tiếp theo.

Ai xác nhận thông tin này?

Vinh DO THI THAI, 12/06/2015

Khiếu nại: Chi cục Bảo vệ Môi trường Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Chi cục Bảo vệ Môi trường Vĩnh Phúc

Thôn Mậu Thông, phường Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 3502 999
Thư điện tử: kimvh-sotnmt@vinhphuc.gov.vn
Trang web: http://tnmtvinhphuc.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Phòng Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Phạm Mạnh Cường

Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường
Điện thoại: +84 913 094 875
Thư điện tử: cuongmtvp@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License