Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Cơ sở 2

address Địa chỉ:
Số 8, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC thuế

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Nguyễn Thị Lương
Chuyên viên thuế
Điện thoại  +84 211 384 3444
Thư điện tử  ntluong.vph@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License