Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp Công an tỉnh Vĩnh Phúc
(last modified: 1/20/2017)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  30 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Mê Linh, phường Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 386 2718
Thư điện tử: congan@vinhphuc.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận thường trực con dấu - Nơi tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Trần Thanh Hải

Cán bộ thường trực con dấu
Điện thoại: +84 211 369 1375

Kết quả dự kiến

Tư vấn về thủ tục và thành phần hồ sơ xin khắc dấu và đăng ký mẫu dấu 01 - Tư vấn về thủ tục và thành phần hồ sơ xin khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
Danh sách các đơn vị được phép khắc dấu 01 - Danh sách các đơn vị được phép khắc dấu

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN
Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN (Bản sao)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Thông tin bổ sung

Danh sách các đơn vị được phép khắc dấu đính kèm tại đây có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

Khiếu nại: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Mê Linh, phường Khai Quang , TP. Vĩnh Yên
Fax: +84 211 386 2718
Thư điện tử: congan@vinhphuc.gov.vn

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License