Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
15
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
15 mn  -  35 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 978 673 668
Thư điện tử: mainguyen113@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận và hẹn trả kết quả 01 - Giấy biên nhận và hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Đối với tất cả nhà đầu tư
1. Đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (Bản gốc + Bản sao)
Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và ký hợp lệ đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc đại diện của nhà đầu tư là tổ chức và đóng dấu của nhà đầu tư là tổ chức (công ty mẹ).
2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (Bản gốc + Bản sao)
Báo cáo này do nhà đầu tư tự soạn và tự chịu trách nhiệm. Nội dung báo cáo phải ghi rõ nguồn vốn đầu tư. Vui lòng lấy mẫu báo cáo đính kèm để tham khảo. Nhà đầu tư có thể nộp kèm Sao kê tài khoản có xác nhận (đối với nhà đầu tư cá nhận hoặc nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập) hoặc báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là tổ chức) hoặc các giấy tờ chứng minh khác về khả năng huy động vốn và/hoặc nguồn hỗ trợ của công ty mẹ nếu có.
3. Bản thuyết minh dự án đầu tư
Bản thuyết minh dự án đầu tư (Bản gốc + Bản sao)
Nhà đầu tư cần nộp một bản thuyết minh về dự án đầu tư gồm các nội dung, như: mục tiêu đầu tư, địa điểm, quy mô, nguồn vốn, tính khả thi của dự án; việc sử dụng lao động Việt Nam và nước ngoài, tiến độ thực hiện dự án và các nội dung liên quan khác. Bản thuyết minh dự án này phải được ký và đóng dấu đầy đủ, hợp lệ.
4. Điều lệ công ty
Điều lệ công ty (Bản gốc + Bản sao)
Mẫu Điều lệ này chỉ là mẫu tham khảo và có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều lệ phải được tất cả thành viên hoặc cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và đóng dấu hợp lệ.
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực phê duyệt chủ trương đầu tư (Bản gốc + Bản sao + Bản sao chứng thực)
6. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc CMND người đại diện theo pháp luật của công ty (Bản sao + Bản sao chứng thực)
Đối với loại hình doanh nghiệp là: công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên là tổ chức và công ty cổ phần, bổ sung:
1. Danh sách thành viên công ty
Danh sách thành viên công ty (Bản gốc + Bản sao)
Mẫu này ban hành kèm theo Phụ lục I-6 của Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT áp dụng cho công ty TNHH. Các thành viên phải ký và đóng đấu hợp lệ vào cột 14 và người đại diện theo pháp luật phải ký và đóng dấu vào cuối.
hoặc Danh sách đại diện được ủy quyền
Danh sách đại diện được ủy quyền (Bản gốc + Bản sao)
Mẫu này ban hành kèm theo Phụ lục I-9 của Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT áp dụng cho công ty TNHH một thành viên là tổ chức. Các thành viên phải ký và đóng đấu hợp lệ vào cột 13 và người đại diện theo pháp luật phải ký và đóng dấu vào cuối.
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (Bản gốc + Bản sao)
Mẫu này ban hành kèm theo Phụ lục I-7 của Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT áp dụng cho công ty cổ phần. Các cổ đông phải ký và đóng đấu hợp lệ vào cột 20 và người đại diện theo pháp luật phải ký và đóng dấu vào cuối.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư cá nhân (Bản sao + Bản sao chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Sao kê tài khoản (Bản gốc + Bản sao)
Áp dụng trong trường hợp giấy xác nhận số dư tài khoản do ngân hàng nước ngoài phát hành. Tài liệu này không được yêu cầu nộp theo luật định mà chỉ là tài liệu khuyến nghị bổ sung để chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Lưu ý: trên giấy xác nhận số dư tài khoản phải ít nhất tương đương với vốn điều lệ đăng ký của công ty. Giấy xác nhận số dư tài khoản do ngân hàng nước ngoài lập phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch sao kê tài khoản đã chứng thực (Bản gốc + Bản sao)
Áp dụng trong trường hợp giấy xác nhận số dư tài khoản do ngân hàng nước ngoài phát hành.
Đối với nhà đầu tư tổ chức, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự (Bản gốc + Bản sao)
Giấy phép thành lập của nhà đầu tư phải được hợp pháp hóa lãnh sự trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký đầu tư.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã chứng thực (Bản gốc + Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền hoặc quyết định chỉ định người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư (Bản gốc + Bản sao)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc CMND người đại diện của nhà đầu tư (Bản sao + Bản sao chứng thực)
Đối với dự án có vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên, bổ sung:
1. Bản giải trình kinh tế kỹ thuật
Bản giải trình kinh tế kỹ thuật (Bản gốc + Bản sao)
Đối với trường hợp thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với đối tác Việt Nam, bổ sung:
1. Hợp đồng liên doanh
Hợp đồng liên doanh (Bản gốc + Bản sao)
Hợp đồng liên doanh phải được người đại diện được uỷ quyền của các bên trong liên doanh (bên phía nước ngoài và bên phía Việt Nam) ký nháy vào từng trang và ký vào trang cuối. Lưu ý bắt buộc phải có bản tiếng Việt.
Đối với trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho một cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, bổ sung:
1. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Bản gốc )
Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải bổ sung giấy ủy quyền của nhà đầu tư. Trong đó ghi rõ người được ủy quyền có quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký đầu tư.

Các chi phí

Thời gian thực hiện

Theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND, nếu dự án được chấp thuận, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, tùy từng thời điểm, thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư có thể kéo dài đến 15 ngày.

Lưu ý: thời hạn trên được tính kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn thiện và hợp lệ. Do đó, nếu trong quá trình thẩm định, hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung để làm rõ một số nội dung của dự án tại IPA Vĩnh Phúc thì thời gian nhận kết quả có thể lâu hơn 15 ngày làm việc.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment
Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment
Các điều 22, 33.1, 36.1.a, 37.2, 38
2. Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Các điều 24, 28, 29
3. Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam
Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam
Các điều I.1, I.3
4. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 8

Thông tin bổ sung

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải bằng tiếng Việt hoặc song ngữ giữa tiếng Việt và một ngoại ngữ phổ thông. Nếu có bất kỳ khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

Đối với dự án có vốn đầu tư dưới 300 tỷ, nhà đầu tư phải nộp 02 bộ hồ sơ, gồm: 01 bộ gốc và 01 bộ sao y. Đối với dự án có vốn đầu tư từ 300 tỷ trở lên, nhà đầu tư phải nộp 04 bộ hồ sơ, gồm: 01 bộ gốc và 03 bộ sao y.

Nhà đầu tư có thể tự chuẩn bị hồ sơ hoặc sử dụng dịch vụ của công ty luật hoặc tư vấn đầu tư tại Việt Nam.

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License