Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ cơ sở khắc dấu

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng tiếp nhận - Phòng nhận hồ sơ khắc dấu

Phan Hữu Nam
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ
Điện thoại  +84 973 828 646 / +84 944 010 282
Thư điện tử  huunamkhacdauvp@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License