Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Chi cục Bảo vệ Môi trường Vĩnh Phúc

address Địa chỉ:
Thôn Mậu Thông, phường Khai Quang
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Thẩm định báo cáo ĐTM

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Thư ký Hội đồng thẩm định (Bà Thúy, bà Nguyệt, bà Việt, ông Thắng và Thành)
Chuyên viên thẩm định

Phòng Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Phạm Mạnh Cường
Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường
Điện thoại  +84 913 094 875
Thư điện tử  cuongmtvp@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License