Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Công an tỉnh Vĩnh Phúc

address Địa chỉ:
Đường Mê Linh, phường Khai Quang
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận thường trực con dấu - Nơi tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Trần Thanh Hải
Cán bộ thường trực con dấu
Điện thoại  +84 211 369 1375

Hòm thư góp ý

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License