Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ đơn vị nào được phép lập bản đồ địa chính

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Giám đốc

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Nguyễn Hữu Đông
Điện thoại  +84 211 386 0700 / +84 913 258 318
Thư điện tử  dongnh-sotnmt@vinhphuc.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Đo đạc và Bản đồ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Hoàng Trọng Linh
Trưởng phòng Nghiệp vụ Đo đạc và Bản đồ
Điện thoại  +84 913 061 904
Thư điện tử  hoanglinhtnmtvp@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License