Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
44
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt PCCC
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  0 mn
5 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Phan Đức Tùng

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 978 393 700
Thư điện tử: pcccvinhphuc@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (Hồ sơ PCCC) 01 - Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (Hồ sơ PCCC)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (Bản gốc )
do nhà đầu tư/công ty tự soạn thảo. Không có mẫu quy định.
2. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực chứng chỉ quy hoạch
hoặc Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã được ký
Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã được ký
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực quyền sử dụng đất
3. 01 - Libre deuda de patente
Hồ sơ thiết kế PCCC (3 Bản gốc )
Hồ sơ thiết kế bao gồm bản vẽ và bản thuyết minh bản vẽ hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, bao gồm nhưng không hạn chế những nội dung chính sau: địa điểm xây dựng công trình; bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình; giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan; công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ; hệ thống thoát nạn; hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động; hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác. Hồ sơ gồm bản vẽ và thuyết minh bản vẽ.
4. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
Áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật của công ty.
Tài liệu pháp lý của công ty tư vấn hồ sơ PCCC
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp (Bản sao chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ thiết kế PCCC (Bản sao chứng thực)
Do công ty tư vấn cung cấp tài liệu chứng minh Chủ nhiệm thiết kế, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phải có đủ năng lực thiết kế xây dựng theo quy định hoặc có trình độ đại học phòng cháy chữa cháy trở lên; Các thành viên trực tiếp thiết kế kỹ thuật và trực tiếp vẽ bản vẽ xây dựng phòng cháy chữa cháy ít nhất phải có trình độ đại học chuyên ngành trở lên phù hợp với nhiệm vụ thiết kế đảm nhiệm.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Điều 15
2. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 16

Thông tin bổ sung

Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài, thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

Khiếu nại: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị giải quyết

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40 đường Nguyễn Trãi , TP. Vĩnh Yên
Điện thoại: +84 912 472 482/+84 211 361 6618
Fax: +84 211 361 6018
Thư điện tử: ipa@ipavinhphuc.vn
Trang web: www.ipavinhphuc.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Duy Tiến

Trưởng phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: +84 912 472 482
Thư điện tử: tiennd@ipavinhphuc.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License