Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
12
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ KCN tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive) List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Biên bản thỏa thuận thuê đất x2 Biên bản thỏa thuận thuê đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu/CMND của người đại diện của bên thuê (Bản gốc )
Bên thuê được hiểu là nhà đầu tư cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho nhà đầu tư tổ chức ký Biên bản ghi nhớ về việc thuê đất với bên cho thuê.
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền hoặc quyết định chỉ định người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư (Bản gốc )
Áp dụng đối với trường hợp ủy quyền ký kết biên bản ghi nhớ.
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự (Bản sao)
Áp dụng đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Các chi phí

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kí biên bản thoả thuận, bên thuê phải đặt cọc cho bên cho thuê số tiền bằng 10% giá trị tiền thuê đất. Vui lòng tham khảo mức tiền thuê và các loại phí áp dụng tại Khu công nghiệp Khai Quang dưới đây.
Land rental and fees applicable to Khai Quang Industrial Zone Land rental and fees applicable to Khai Quang Industrial Zone

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Điều 45.3.b
2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Điều 21.2
3. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Điều 149.2

Thông tin bổ sung

Các bên kí Biên bản ghi nhớ về việc thuê đất để làm cơ sở cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và kí Hợp đồng thuê đất ở bước sau.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kí Biên bản thoả thuận này, nhà đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License