Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
32
Họp bàn giao đất thực địa
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ KCN tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive) List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Biên bản bàn giao đất tại thực địa x2 Biên bản bàn giao đất tại thực địa

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h

Căn cứ pháp lý

Thông tin bổ sung

Đất sẽ được chuyển giao cho bên thuê như đã thoả thuận trong hợp đồng thuê đất ngay sau khi nhà đầu tư thanh toán lần đầu. Tại buổi bàn giao đất, các bên sẽ thăm thực địa lô đất (nếu nhà đầu tư yêu cầu) và ký biên bản bàn giao đất.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License