Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
31
Ký kết hợp đồng thuê đất
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ KCN tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive) List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê đất (VPID) x3 Hợp đồng thuê đất (VPID)

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực (đối với thuê văn phòng, ngoài KCN)
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực (đối với thuê văn phòng, ngoài KCN) (Bản sao chứng thực)

Các chi phí

Tùy vào thỏa thuận của hai bên mà nhà đầu tư có thể sẽ thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản tiền thuê đất còn lại chưa thanh toán ngay sau khi ký kết hợp đồng này.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Điều 149.2
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/5/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/5/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều 51.2
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License