Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
26
Nhận báo cáo ĐTM
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn được phép lập báo cáo ĐTM


List of EIA consulting entities in Vinh Phuc (not exhaustive) List of EIA consulting entities in Vinh Phuc (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Hồ sơ báo cáo ĐTM x9 01 - Hồ sơ báo cáo ĐTM
Biên bản bàn giao tài liệu 01 - Biên bản bàn giao tài liệu
Biên bản thanh lý hợp đồng 01 - Biên bản thanh lý hợp đồng
Hóa đơn VAT (Báo cáo ĐTM) 01 - Hóa đơn VAT (Báo cáo ĐTM)
Đĩa CD chứa nội dung báo cáo ĐTM 01 - Đĩa CD chứa nội dung báo cáo ĐTM

Các chi phí

Ngay sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, công ty/nhà đầu tư sẽ thanh toán phí dịch vụ còn lại theo thỏa thuận tại hợp đồng dịch vụ.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License