Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
35
Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ KCN tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive) List of industrial zones in Vinh Phuc (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong KCN) 01 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong KCN)

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (2 Bản gốc )
Tài liệu này chuẩn bị theo mẫu số 01/ĐK-GCN ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21/10/2009.
2. Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (2 Bản gốc )
Tài liệu này chuẩn bị theo mẫu số 07/ĐK ban hành theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư (2 Các bản sao chứng thực)
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực (2 Các bản sao chứng thực)
4. Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã ký (VPID)
Bản sao chứng thực hợp đồng thuê đất đã ký (VPID) (2 Các bản sao chứng thực)
Tài liệu này có thể nộp tùy theo yêu cầu khác nhau của mỗi khu công nghiệp.

Thời gian thực hiện

Nhà đầu tư có thể nộp trực tiếp các tài liệu hoặc gửi đến công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp (bên cho thuê) qua bưu điện. Thông thường, thời gian chờ nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dao động từ 10 ngày đến 60 ngày.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Điều 149.4
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/5/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/5/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai
Các điều 79.1, 2
3. Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân về việc quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí
Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân về việc quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí
Điều Phụlục
4. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính "dịch vụ một cửa" về dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc
Điều 14

Thông tin bổ sung

Trên thực tiễn, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường sẽ do bên cho thuê đất thay mặt chủ đầu tư thực hiện theo thỏa thuận. Bên cho thuê sẽ tiến hành thủ tục ngay sau khi được thanh toán một phần giá trị hợp đồng thuê đất. Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với bên cho thuê đất trong việc chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bên cho thuê sẽ thông báo đến nhà đầu tư và yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục thanh toán các khoản còn lại theo hợp đồng thuê đất. Trong vòng 90 ngày kể ngày thanh toán đầy đủ số tiền thuê đất, bên cho thuê sẽ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License