Danh mục các bước
(Tổng số bước: 47)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê đất  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
22
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nhận tài liệu đã được hợp pháp hoá lãnh sự
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán tại nước ngoài


List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive) List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Bản sao Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự 01 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Bản sao Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được hợp pháp hoá lãnh sự Bản sao Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Bản sao Sao kê Tài khoản đã được hợp pháp hoá lãnh sự 01 - Bản sao Sao kê Tài khoản đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License